Simontornya

Simontornya Tolna megye északi részén, a megyehatáron, a Sió partján fekszik, népessége nem éri el a 4 000 főt, ezzel a megye 11 városából a 9. helyet foglalja el. Relatíve városhiányos térségben helyezkedik el, környezete a megyehatár menti belső periféria jellegű régiók alapvető jegyeit mutatja. Bár környezetében a települések jelentős része 1 000 fő feletti népességgel rendelkezik, Simontornyától déli irányban az aprófalvak jelenléte jellemző.

Simontornya nem járásközpont; a Tamási járáshoz tartozik 30 másik településsel együtt.

Simontornyán a civil szféra jelenléte kimondottan erősnek nevezhető, mely jelentősen hozzájárul a helyi társadalmi kohézió erősítéséhez. A társadalmi szemléletformálásban betöltött szerepük számottevőnek mondható, működésükkel kulturális életének szerves színfoltját képezik, mindemellett pedig a város közösségi életének szervezésében kap nagy hangsúlyt létük. Simontornya civil szervezetei tevékenységük és célcsoportjaik alapján meglehetősen sokfélék.

A humán közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását az önkormányzat tudatos és átgondolt módon tervezi és valósítja meg, így a város minden lakosa számára biztosított a magas minőségű szolgáltatások elérhetősége – az egyenlő hozzáférés elvének érvényesítésével. Az egészségügyi ellátás területén az önkormányzat három háziorvosi, egy gyermekorvosi és egy fogorvosi körzetet tart fenn, a háziorvosi ügyeleti szolgálat működése 11 településre terjed ki. Simontornyán és a mikrotérségében a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások biztosítását a Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ végzi. A központ hét szervezeti egységgel látja el feladatait.

A városban a köznevelést–közoktatást végző intézmények minden szintje megtalálható, az óvodai neveléstől a középfokú oktatásig; az óvodához csatlakozóan 2018 óta bölcsődei csoport is működik. Simontornya Város Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tekinti a társadalmi esélyhátrányok mérséklését, illetve az erőforrások és szolgáltatások elérésében mutatkozó akadályok felszámolását. Az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos feladatokat, intézkedéseket a város Helyi Esélyegyenlőségi Programja határozza meg.

A kulturális és szabadidős szolgáltatások, programlehetőségek, illetve az ezekhez kapcsolódó intézményi feltételek tekintetében Simontornya a hasonló méretű kisvárosokhoz hasonló helyzetben van; a kapacitások és lehetőségek, valamint az azokat kiszolgáló infrastruktúra bővítésére lakossági igény jelentkezik a kultúra, sport és szabadidő területén.

Látványosságai:
– Reneszánsz vár
– Római katolikus templom
– Styrum-kápolna
– Szentháromság-szobor

Aktuális feladatok:

– A helyi lakosság életminőségének javítása a megfelelő szolgáltatások biztosításával, valamint az élhető lakókörnyezet kialakításával, fejlesztésével, a társadalmi kohézió, a közösségi identitás erősítésével.

– A „magas életminőség” jövőkép elsősorban a helyi lakosság életvitelének könnyítését célozza az önkormányzat és a helyi gazdaság szolgáltatásainak javításán, valamint a városrehabilitációs programokon, különböző városarculattal kapcsolatos fejlesztéseken, illetve a közösségi aktív szerepvállalás ösztönzésén keresztül.

– Elsődleges célok a helyi gazdasági szektor erősítése, a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő helyben tartása, a képzettség támogatása, valamint a hagyományos ipari gazdasági szerepkör fejlesztése, potenciális foglalkoztatók bevonzása. Ez a jövőbeli cél elsősorban a helyi gazdaságfejlesztés céljait foglalja magába, melyhez hozzátartozik az idegenforgalom, a turizmus, a helyi foglalkoztatáspolitika is.

A településen a természeti és épített örökség az ipar, az intenzív mezőgazdaság, a közlekedés és az urbanizáció okozta krízishelyzetek hatásainak van kitéve. A hatások kockázatainak csökkentése és kivédése, a károk felszámolása a hatékony és a fenntartható fejlődés elveit figyelembe vevő térségfejlesztés fontos feladata. Ebben hangsúlyos szerepet kapnak a környezetkímélő, természet‐közeli és energiahatékony beavatkozások, amelyek a lakosság életminőségét és egészségi állapotát pozitívan befolyásolják. Idetartozik az épített, természeti környezet és a kulturális örökség védelme.