Szárazd

Szárazd egykor kelta település volt, ahogyan ezt az itt talált arany- és ezüst ékszerek, zománcozott láncok, tűzőtűk és szárnyas fibulák igazolják. Községünk nevét már az Árpád-kori Okmánytárban olvashatjuk. A W.V. 185 jelű oklevelet III. Endre királyunk 1228-ban Baas fiai részére adta ki. Ebben Szárazd, Tolna megyei községet adományozta nekik. Az oklevél a községet szó szerint Egenszáraz-nak írja. A szép fekvésű, két domb között elhelyezkedő Szárazd község Tolna megye legkisebb falvai közé tartozik, a Tamási kistérség része. A település a Budapest-Pécs vasútvonal és a Kapos folyó mellett helyezkedik el. A településen nincs átmenő közúti forgalom (zsákfalu), Keletre 1 km-re van Gerenyás, a bevezető út mentén. 

A népesség jelenleg 249 fő. Lakások száma: 106. A településen óvodai nevelés, alsó tagozatos általános iskolai oktatás nem folyik, a gyerekek Gyönkre járnak, a kulturális élet központja a Művelődési Ház, valamint a Könyvtár ,Közösségi ház, sportolási lehetőséget a sportpálya és kondipark biztosít. Evangélikus temploma van orgonával. A község összterülete 778 hektár. Lakossága 1945-ben erősen kicserélődött a Benes dekrétumok miatt, felvidéki (Perbetei) lakosokat telepítettek a kitelepített sváb lakosság helyére.A kitelepítés után községünkbe Felvidékről, Erdélyből -ugyancsak otthonaikból elűzött lakosság- települt be, továbbá a környező magyarlakta falvakból is több család érkezett. A különböző népcsoportok a kezdeti súrlódások után jól megfértek egymás mellett, sőt vegyes házasságok révén megkezdődött az előző évtizedekben a lakosság összeolvadása.A lakosság összetétele mára megváltozott az utóbbi években Svájcból, Németországból, Ukrajnából, Romániából is telepedtek itt le.

A településen kevés a munkalehetőség, a lakosság több mint fele nyugdíjas és gyermek.

A településen az ősök 1787-1788-ban kőtemplomot építettek. Ennek megnagyobbítása, átépítése a templom fennállásának 100. évfordulóján, 1887-ben történt meg. Ekkor kapott a tető és a torony új faszerkezetet, és ez utóbbi új fém toronysisakot. A templomtető és a torony újabb kori felújítása 1997-ben készült el. A toronygömbben találtunk 1888-ból, az építéssel és az újraszenteléssel kapcsolatos dokumentációt, és mi is helyeztünk el benne üzenetet az utókor számára. A toronyban lévő harangok közül a középső méretű 1811-ből, a másik kettő 1923-ból származik. Ez utóbbi kettő, pótlása az 1914-ben hazafias célra adományozott két harangnak. A templom orgonáját az Angster orgonagyár szakemberei építették 1909-ben.

A Német Kisebbségi Önkormányzat Múzeumot létesített 1996-ban. Ennek létrehozásával átadhatunk és megőrizhetünk valamit az utókor számára abból, ami a múltunkból még fellelhető tárgyi emlék és érték. E Múzeum létrejöttében őseink, múltunk, hagyományaink iránti tisztelet nyilvánul meg.A gyűjtemény bővülése miatt egy házat vásárolt Német Nemzetiségi Önkormányzat, hogy itt helyezze el értékeit.

A községháza mellett egy emlékmű emlékeztet a II. világháború áldozataira melyet 1994.-ben emeltek.

A tájház falán a Gulag és a kitelepítés emléktáblája található. A Perbetei betelepítésre a Petőfi utcában emlékhely emlékeztet.
A falu központjából forrás (kifolyó)indul a Kapos felé.

A településen a régi búcsú Márton és Erzsébet nap között volt novemberben. Később ennek időpontját az augusztus 10.-i templomszentelési időponthoz igazították. Mára ez lett a falunap időpontja. A novemberi időpont a német nemzetiségi nap lett.
A település híres volt lila palánta hagyma termeléséről. Mára már kevesen foglalkoznak ezzel.

Aktuális feladatok: Falukép javítása: – A település csapadék- és belvízvíz elvezetésének megoldása
Belterületi utak javítása burkolása, vízelvezetésük megoldása Járdák javítása, építése Közterületek parkosítása, virágosítása, utcabútorok kihelyezése Buszmegálló tatarozása Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ( nyílászáró csere, homlokzat szigetelése ) Sport- és szabadidőpark kialakítása Ravatalozó elő tető kialakítása Külterületi utak karbantartása Lakosok, lakó ingatlan tulajdonosok ösztönzése az ingatlanok és környezetük rendben tartására

Szociális alapellátások

– Falugondnoki szolgálat fejlesztése, autó cseréje szükség esetén- Szoros együttműködés a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat által működtetett házi gondozói szolgálat, szociális étkeztetés és Családgondozó szolgálat tekintetében

Egészségügyi ellátás és az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtéseA Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:Hatékony és szoros együttműködés a Háziorvosi szolgálattal, Gyermekorvosi- és védőnői szolgálattal.( prevenciós szűrések szervezése, életmód tanácsadás stb.)Az orvosi ügyeleti rendszer költséghatékonyabb megszervezése

Támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.

Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátjuk a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítva a mozgáshoz való helyet.

Szorgalmazzuk, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen.

A fiatalok helyben tartása

– közösségszervezés erősítése- lakáshoz jutás elősegítése- gyermekszületés támogatása

Közmunkaprogramok, közfoglalkoztatás

– közfoglalkoztatás hatékonyabb megszervezése- értékteremtő programok megvalósítása- minden munkanélkülinek lehetőséget biztosítsunk a munkavégzésre

A nemzeti- és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésének biztosítása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését, támogatja a Nemzetiségi Önkormányzat minden olyan tevékenységét, mely a nemzetiséghez tartozók, a településen élők és az innen elszármazottak közösségi, kulturális életének fejlődését szolgálja.